Romke Swinkels, Marthijn Junggeburth, Mark Harbers en Cees-Jan Adema

‘Een van de paradepaardjes van Nederland’, aldus demissionair waterminister Mark Harbers

Op maandag 23 oktober mochten we Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, ontvangen bij brouwerij Bavaria. De minister wilde met eigen ogen zien hoe Swinkels Family Brewers circulair omgaat met haar restwater.

Meer lezen

Nog meer boeren hergebruiken restwater Bavaria dankzij Boer Bier Water

In de onderstaande video vertellen projectleider Ton Broeders en Paul Schots van boerderij de Hofstad je meer over de nieuwe water inlaat in het Wilhelminakanaal. Deze inlaat zorgt ervoor dat nog meer boeren in de omgeving gebruik kunnen maken van gezuiverd restwater uit de brouwerij in Lieshout via irrigatie- en drainagesystemen in de grond. Hierdoor kunnen ze gedurende het jaar de waterstand in hun grond reguleren, waardoor ze het hele jaar voldoende water hebben om hun gewassen te delen.

Meer lezen

Boer Bier Water onderdeel van serie ‘Waterman’ van Menno Bentveld

In de BNN-VARA-serie ‘Waterman’ onderzoekt presentator Menno Bentveld onze wonderlijke verhouding tot water. Hij volgt de loop van het water in Nederland en belandt in een wereld van botsende belangen en tegenstrijdige inzichten. Onderweg spreekt hij met mensen die op een bijzondere manier van water afhankelijk zijn. Boeren, natuurbeheerders, schippers, boswachters, campinghouders, vissers, overheden, waterschappen, bierbrouwers, drinkwaterbedrijven, de industrie en de consument.

Meer lezen

Peilgestuurde drainage voor hoge landbouwgronden

Boer Bier Water was onderdeel van F2AGRI. Bij de afvalwaterzuivering van brouwerij Bavaria in Lieshout blijft veel schoon restwater over. Dit water werd eerst geloosd in bijvoorbeeld riviertjes in de buurt. Om de omgeving te helpen, brengt brouwerij Bavaria het terug in de bodem om de boeren in de omgeving in hun waterbehoefte te voorzien. F2AGRI vatte dit proces samen in een mooie video.

Meer lezen

F2AGRI slotevent

Op 16 juni vond het slotevent van F2AGRI plaats, het project liep daarmee ten einde. Hiermee houdt Boer Bier Water niet op te bestaan: de coöperatie blijft bestaan zodat de verdeling van het restwater van de brouwerij kan blijven voortbestaan. Tijdens het slotevent werd ingegaan op hoe je gezuiverd afvalwater van de industrie kan hergebruiken in de landbouw. Bekijk het volledige event hier terug.

Meer lezen

Restwater van de brouwerij bij boerderij de Krakenburg

In onderstaande video vertelt Lex Huijbers van boerderij de Krakenburg je meer over zijn samenwerking met brouwerij Bavaria. Boer Lex is aangesloten bij het project Boer Bier Water en wordt in zijn waterbehoefte voorzien door brouwerij Bavaria.

Meer lezen

Meer inzicht in de kwaliteit van organische mestsoorten

Met de veehouders van themagroep Bodem worden verschillende maatregelen getest om het percentage organische stof in de bodems te verhogen. Om het effect van een bepaalde maatregel te bepalen wordt niet alleen gekeken naar de hoeveel organische stof die wordt aangebracht, maar ook de snelheid waarmee de organische stof afbreekt. De deelnemers van de themagroep Bodem hebben bijdragen aan een interessant onderzoek naar de afbreeksnelheid van organische mestsoorten.

Meer lezen

Kruidenrijk grasland populaire maatregel

De veehouders van themagroep bodem zijn de afgelopen jaren met tal van maatregelen aan de slag gegaan om de bodemkwaliteit te verbeteren en de bedrijfskringloop efficiënter te sluiten. Eén van die maatregelen is het integreren van kruiden in het grasland.

Meer lezen

NPO Radio 1 bespreekt droogte in Nederland en haalt hierbij Boer Bier Water aan als creatieve oplossing

Op woensdag 15 juli 2020 besteedde NPO Radio 1 in het programma Spraakmakers een item aan de droogte die ons land de afgelopen jaren teistert. Hydrologen Niko Wanders en Ruud Bartholomeus bespreken dit probleem, maar bespreken ook mogelijke oplossingen. Een van deze oplossingen is ons Boer Bier Water project, waarbij gezuiverd restwater van brouwerij Bavaria wordt gebruikt om de landbouwgronden in de omgeving te bewateren.

Meer lezen

Minister Cora van Nieuwenhuizen onder de indruk van Boer Bier Water

Op 26 augustus bracht Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, een werkbezoek aan brouwerij Bavaria om het project Boer Bier Water met eigen ogen te ervaren.

Meer lezen