Minister Cora van Nieuwenhuizen onder de indruk van Boer Bier Water

Op 26 augustus bracht Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, een werkbezoek aan brouwerij Bavaria om het project Boer Bier Water met eigen ogen te ervaren.

Het bezoek begon met een rondleiding door de bottelarij en later volgde een bezoek aan de vijzel bij de waterzuivering, waar het project aan de minister en haar gevolg werd toegelicht.

Het bezoek aan brouwerij Bavaria was onderdeel van een ronde door het landelijk gebied van waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg, waarbij de minister kennis wilde maken met diverse projecten gericht op klimaatbestendig waterbeheer.

Het woord ‘samenwerken’ liep als een rode draad door dit werkbezoek. Want volgens de aanwezige vertegenwoordigers van de twee waterschappen, de provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat is actieve samenwerking essentieel om klimaatbestendig waterbeheer te realiseren op de hoge zandgronden. Een mooi voorbeeld daarvan is het project Boer Bier Water.

Marthijn Junggeburth, duurzaamheidsmanager: “Er zijn ongeveer 50 boeren bij Boer Bier Water aangesloten. We kijken met dit project niet alleen naar het water, maar ook naar de bodem en de gewassen die daar geteeld worden. Met een gezonde bodem heb je ook gezond water. Inmiddels hebben we heel wat boeren die brouwgerst telen, waar wij in onze brouwerij dan weer bier van maken. Het telen van brouwgerst past in goed bodembeheer. Op die manier is de cirkel rond.”

De minister was zichtbaar onder de indruk en na afloop proostten alle aanwezigen op een succesvol bezoek!