Peilgestuurde drainage voor hoge landbouwgronden

Boer Bier Water was onderdeel van F2AGRI. Bij de afvalwaterzuivering van brouwerij Bavaria in Lieshout blijft veel schoon restwater over. Dit water werd eerst geloosd in bijvoorbeeld riviertjes in de buurt. Om de omgeving te helpen, brengt brouwerij Bavaria het terug in de bodem om de boeren in de omgeving in hun waterbehoefte te voorzien. F2AGRI vatte dit proces samen in een mooie video.

Boer Wilfried en boer Paul hebben hun land in de omgeving van de brouwerij in Lieshout. Zij hebben een hele hoge grond hebben, waardoor ze het restwater van brouwerij Bavaria goed kunnen gebruiken. Via sub-irrigatiesystemen wordt met peilgestuurde drainage de grondwaterstand beïnvloed.

Inmiddels is het F2AGRI project afgelopen, maar de coöperatie Boer Bier Water blijft bestaan om de verdeling van het water voortgezet kan worden. In onderstaande video zie je wat de bijdrage van Boer Bier Water is in het F2AGRI project.

F2AGRI – Boer Bier Water

Comments are closed.