Zevende editie Gerstoogstborrel een groot succes!

Gisterenmiddag vond alweer de zevende editie van de jaarlijkse Gerstoogstborrel plaats! Vertegenwoordigers van Royal Swinkels Family Brewers, agrariërs, het waterschap, de gemeente en Agrifirm proostten samen op een succesvolle samenwerking en zagen hoe het wintergerst op het land tegenover De Brabantse Kluis geoogst werd voor het Swinckels’ bier.

Meer lezen

Boeren maken een rondje langs maispercelen

Binnen de themagroep Bodem zijn dit jaar verschillende experimenten en demonstraties opgezet ten behoeve van de verduurzaming van maisteelt. Na een relatief droog en koud voorjaar, is de mais nu goed op gang!

Meer lezen

Deelnemers van de vereniging van industriewater op bezoek bij een Interegg project van F2agri.

Op het bedrijf van de familie Huijbers is een dag georganiseerd met als onderwerp het ‘Hergebruik van gezuiverd proceswater’. 

Meer lezen

De gerst staat weer in bloei!

Bij fietscafe Krakenburg staat de gerst prachtig in bloei. Over 6 weken zal de oogst plaatsvinden en de gerst naar de mouterij gaan, om er daarna heerlijk bier van te maken!

Maisteelt op ruggen voor een gezonder gewas

In de eerste week van mei is op een perceel van Michel van de Ven mais op ruggen gezaaid. Voor het aanleggen van dit experiment is de  ruggenteeltwoeler van Evers Agro gebruikt.

Meer lezen

Geslaagde studieavond over maisteelt en onderzaai

De veehouders van de themagroep Bodem zijn 19 februari in De Brabantse Kluis bij elkaar geweest voor een studieavond over maisteelt in de breedte. Mark de Beer van GroeiKracht adviseerde op basis van de laatste kennis en ervaringen over onder meer beregenen, een hogere stikstofbenutting en onder- en nazaai van het vanggewas bij mais.

Meer lezen

Boer Bier Water op internationale studiereis

De deelnemers van Boer Bier Water zijn gisteren op excursie geweest bij groenteverwerker Ardo in het Belgische Ardooie.

Meer lezen

Inpasbaarheid vruchtwisseling bouwland met gras, rode en witte klaver

Op bedrijfsniveau heeft de keuze voor landgebruik een belangrijke invloed op het organische stofgehalte van de bodem, en is de basis voor het organische stofmanagement op een melkveebedrijf.

Meer lezen

Onderzoek naar stikstofbenutting door themagroep Bodem

In de themagroep Bodem van Boer Bier Water werden de resultaten van een onderzoek naar de stikstofbenutting van sorghum in vergelijking met mais besproken. Meer lezen

Permanent ondergewas onder mais

Een permanent ondergewas onder mais, daar is de themagroep Bodem van Boer Bier Water naar op zoek. Hiervoor is een demoveld aangelegd met tien permanente, traag groeiende bodembedekkers. Meer lezen