Kruidenrijk grasland populaire maatregel

De veehouders van themagroep bodem zijn de afgelopen jaren met tal van maatregelen aan de slag gegaan om de bodemkwaliteit te verbeteren en de bedrijfskringloop efficiënter te sluiten. Eén van die maatregelen is het integreren van kruiden in het grasland.

Voorgaande jaren werden bij enkele boeren verschillende mengsels ingezaaid. Vooral de productie, voederwaarde en smakelijkheid maakt de veehouders enthousiast. Veehouders Geert Migchels en Wilfried van Dijk verschenen onlangs zelfs in een promotiefilm over kruidenrijk grasland van Barenbrug.

In dit filmpje komen naast Wilfried en Geert ook onderzoekers van Barenbrug en het Louis Bolk Instituut aan het woord over de ervaringen en voordelen van kruidenrijk grasland.

Ook dit najaar zijn weer verschillende hectaren ingezaaid met kruidenrijke mengsels.

Veehouders evalueren samen met onderzoekers de prestatie van 7 kruidenmengsels in de voortuin van de Brabantse Kluis

Comments are closed.