Frans en Mechteld Swinkels over Boer Bier Water

Vader en dochter Swinkels telen samen gerst voor Bavaria. Frans als voormalig bestuurslid van Bavaria en Mechteld als liefhebber van de landbouw. Samen hebben ze vier hectaren grond waar brouwgerst voor Swinckels’ verbouwd wordt.

Een club agrariërs, Gemeente Laarbeek, ZLTO, Bavaria, Waterschap Aa & Maas en de lokale Rabobank werken samen aan een van de mooiste duurzaamheidsprojecten. Wil je alles op rolletjes laten lopen? Dan heb je iemand nodig die alle eindjes aan elkaar knoopt, zonder dat deze persoon geleid wordt vanuit een bepaalde belangengroep. Mechteld Swinkels mag zich een van de trekkers van Boer Bier Water noemen.

“Ik zeg niet dat we links of rechts moeten, ik zeg dat we vooruit moeten!”

Mechteld levert graag haar bijdrage aan dit unieke project waarin alle disciplines van de landbouw vertegenwoordigd zijn binnen een relatief intensief grondgebruikersgebied.“We hebben alle benodigdheden om tot topproducties te komen: een vlak land, we beschikken over voldoende water, een goede bodemvruchtbaarheid en we hebben geen stenen in de grond. We moeten onze bodem waarderen en deze duurzaam benaderen”. Ze denkt mee over de ideeën van de boeren om de landbouw in Laarbeek te verduurzamen op een manier waarop alle partijen er van profiteren.

“Van bier naar boer, van boer naar bier!”

Frans was jarenlang verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de bottelarij van Bavaria. Zijn insteek in het project: “Het is een mooi gewas en een prachtig eindresultaat”. Zelf houden vader en dochter de bodem van hun grond optimaal door te wisselen van gras naar mais naar brouwgerst.

Stuur een reactie