Inpasbaarheid vruchtwisseling bouwland met gras, rode en witte klaver

Op bedrijfsniveau heeft de keuze voor landgebruik een belangrijke invloed op het organische stofgehalte van de bodem, en is de basis voor het organische stofmanagement op een melkveebedrijf.

Het aandeel grasland ten opzichte van bouwland, maar ook vruchtwisseling tussen grasland en bouwland zijn hierin bepalend. Met blijvend grasland wordt het meeste organische stof opgebouwd terwijl onder continue bouwland het organische stofgehalte naar benden gaat. Het omzetten van continu bouwland naar een vruchtwisseling met drie jaar gras, rode en witte klaver gevolgd door drie jaar bouwland heeft een positief effect op het organische stofgehalte, bodemkwaliteit breed, financieel rendement, milieu en biodiversiteit. Met deelnemers van de themagroep Bodem van Boer Bier Water wordt gekeken hoe dit inpasbaar is in de bedrijfsvoering.

Comments are closed.