Onderzoek naar stikstofbenutting door themagroep Bodem

In de themagroep Bodem van Boer Bier Water werden de resultaten van een onderzoek naar de stikstofbenutting van sorghum in vergelijking met mais besproken.

Sorghum lijkt wat betreft groeiwijze veel op mais. Het kan net zoals mais een zetmeelrijk voer opleveren en wordt in andere landen op droogtegevoelige gronden geteeld. In vruchtwisseling met mais kan het de productie van mais verhogen. Met de huidige beschikbare rassen van sorghum is de stikstofbenutting van mais nog beter dan mais. Er is dus werk aan de winkel voor de veredelaars van sorghum.