Maisteelt op ruggen voor een gezonder gewas

In de eerste week van mei is op een perceel van Michel van de Ven mais op ruggen gezaaid. Voor het aanleggen van dit experiment is de  ruggenteeltwoeler van Evers Agro gebruikt.

Uit eerdere experimenten komt naar voren dat de ruggen mogelijk een aantal voordelen bieden.  De grond in de ruggen warmt iets sneller dan een vlakke zaaibodem, wat voor een snellere start kan zorgen. Daarnaast is de grond in de ruggen luchtig, waardoor het wortelgestel van de mais zich goed kan ontwikkelen. Het overige deel van het perceel is op een reguliere manier ingezaaid, om een vergelijking te kunnen maken. Naar verwachting blijft de mais op ruggen langer gezond, met een betere voedingswaarde.

Het zaaien van mais op ruggen is één van de experimenten die dit voorjaar door de boeren van de Themagroep Bodem zijn ingezet om teelten te verduurzamen.

Comments are closed.