Vijzel en zwaluwenwand klaar voor gebruik!

Brouwerij Bavaria heeft vandaag een nieuwe vijzel in gebruik genomen. Met deze vijzel wordt gezuiverd proceswater van de brouwerij teruggebracht naar de directe omgeving, zodat de boeren die daar gevestigd zijn gebruik kunnen maken van het water. 

Vandaag werd ook een intentieverklaring getekend door alle partijen waarin afgesproken wordt om samen te werken en om zo te komen tot de meest efficiënte, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde aanpak gericht op regionaal hergebruik van proceswater.

Omgekeerde drainage
Jaarlijks heeft Brouwerij Bavaria een grote hoeveelheid aan gezuiverd proceswater die over blijft na het brouwen van bier. Door middel van de vijzel wordt dit water omhoog gebracht, waarna het, met de kracht die het hoogteverschil veroorzaakt, verplaatst kan worden naar de directe omgeving. Enerzijds wordt het water ondergronds via een leidingstelstel teruggebracht in de grond van de boeren, ook wel omgekeerde drainage genoemd. Anderzijds wordt het water overgebracht naar het kanaal zodat anderen gebruik kunnen maken van het extra water. Uiteindelijk met als doel om het water vast te houden in de directe omgeving. De vijzel kan 1 miljoen kuub water per jaar verwerken. De boerderij van Wilfried & Caroline van Dijk maakt als eerste gebruik van de omgekeerde drainage en zal jaarlijks 50 miljoen liter water tot haar beschikking krijgen.

Jan-Renier, directievoorzitter van Swinkels Family Brewers, waar Brouwerij Bavaria een onderdeel van is, licht toe: “Het in gebruik nemen van de vijzel en het tekenen van de intentieverklaring zijn mooie stappen in ons streven om goed voor onze omgeving te zorgen. Water is voor iedereen van levensbelang. En daarnaast hebben wij als familiebedrijf onze brouwerij te leen van onze kinderen en kleinkinderen, dus we moeten zuinig zijn op onze spullen. Met de vijzel zetten we een concrete stap in het tegengaan van verdroging en het stimuleren van een goede waterhuishouding. Als we samen de schouders eronder zetten ben ik ervan overtuigd dat er in de toekomst nog vele mooie initiatieven volgen.”

Zwaluwenwand
Ook de flat voor de oeverzwaluwen werd gisteren officieel geopend, zij kunnen zich vanaf nu hier nestelen en broeden. Als we de eerste jonkies hebben gespot, laten we het natuurlijk aan jullie weten!

Stuur een reactie