Facts & Figures: gerstoogst 2015

In 2015 teelden maar liefst 12 agrariërs in totaal 30,4 hectare gerst in de omgeving Laarbeek. Om een goed beeld te geven: dat is een oppervlakte vergelijkbaar met 20 voetbalvelden. Van deze 30,4 hectare was de helft zomergerst en de helft wintergerst.
Het is mooi om te zien dat er ieder jaar weer agrariërs zijn die zich willen inzetten om dit mooie gewas te telen dat tevens gebruikt wordt als brouwgerst voor het uit Lieshout afkomstige Swinckels’ bier.

Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we concluderen dat 2015 een geslaagd jaar was wat betreft de gerstteelt. In totaal is er 91.800 kg wintergerst geleverd. Deze wintergerst is in zijn geheel goedgekeurd om bier van te brouwen. De zomergerst leverde in totaal 71.480 kg gerst op. Hiervan is 28.480 kg goedgekeurd voor de bierproductie. De overige 43.000 kg voldeed niet aan de hoge kwaliteitseisen van brouwgerst en is daarom als voergerst naar Wiljan Verbakel gegaan, een van de deelnemende boeren van Boer Bier Water. Al met al kunnen we zeggen dat maar liefst 75% van de geteelde gerst van een dermate hoge kwaliteit was dat het gebruikt kon worden als brouwgerst. Dit is een percentage waar we erg trots op zijn!

De infographic hieronder geeft een overzicht van de totale gerstopbrengst in 2015. 

Infographic gerstopbrengst 2015

Stuur een reactie