Facts & Figures: gerstoogst 2014

In 2014 teelden maar liefst 13 agrariërs in totaal 32 hectare gerst in Laarbeek. Om een goed beeld te geven: dat is een oppervlakte vergelijkbaar met 21 voetbalvelden. Het is mooi om te zien dat deze agrariërs uit Laarbeek zich inzetten om een relatief nieuw gewas te telen dat goed is voor onze bodem en tevens kan dienen als brouwgerst voor het uit Lieshout afkomstige Swinckels’ bier.

Het telen van brouwgerst moet uiteraard voor iedereen aantrekkelijk zijn en blijven. De opbrengst moet in materiële en financiële zin goed zijn voor de boeren, de brouwer en onze bodem. Gelukkig kunnen we terugkijken op een geslaagde gerstteelt. Maar liefst 75% van de geteelde gerst was van een dermate hoge kwaliteit dat het gebruikt kon worden als brouwgerst. Ten opzichte van 2013 is dat een stijging van bijna 40%. Ook de gemiddelde opbrengst van de akkers ging omhoog van 4775 kg per hectare in 2013 naar 5520 kg per hectare in 2014. Het bleek wederom een uitdaging om met het wisselvallige weer de juiste keuzes te maken voor wat betreft de bewerking en het oogsten, maar dat is meteen ook de charme van een natuurproduct zoals gerst. Met de kennis die we de afgelopen twee jaar opgedaan hebben kunnen we komend jaar in ieder geval weer een mooie stap vooruit zetten. Hoe het nu precies zit met de winter- en zomergerst en hoeveel Swinckels’ biertjes dit uiteindelijk oplevert, kun je hieronder zien. Op naar volgend jaar!

BoerBierWater-infographic-782x1124