Henny van der Aa over Boer Bier Water

De 71-jarige Henny van der Aa is de oudste agrariër bij Boer Bier Water. Dat maakt hem niet minder actief! Samen met zijn vrouw Maria is hij nog elke dag op de boerderij te vinden. Ginderdoor is een leuk stuk om langs te fietsen, omdat er mooi opgeknapte boerderijen staan. Henny is een van de laatste boeren van Ginderdoor.

De boerderij van Henny en Maria wordt volgend jaar maar liefst honderd jaar. De opa van Henny is de boerderij in 1916 begonnen. Inmiddels is Henny zelf opa geworden en heeft hij geen opvolgers. Samen met Maria runden ze tot zeven jaar geleden een melkveehouderij. Iets wat veel intensief werk eist: “Het werk werd ons te zwaar en te gebonden. Je wilt ook genieten van de kleinkinderen zonder altijd met de koeien bezig te moeten zijn”. Sindsdien hebben ze het grasland omgezet naar akkerbouw en een klein deel van de grond verkocht.  Toch kan Henny niet volledig afstand doen van de koeien: “Elk jaar komen er zo’n 140 rosékalven, zeven maanden bij ons doorbrengen. De mais op het land kunnen we goed gebruiken voor de kalven en de mest brengen we weer op het land. Zo is de cirkel rond!”.

Henny is geboren, getogen en nooit meer weggegaan van de boerderij op het Ginderdoor. “Mijn ouders bouwden eerst een huis voordat Maria en ik konden trouwen. Toen zij vertrokken in 1969 naar het nieuwe huis, zijn we getrouwd”.

Een boer zijn, dat is Henny eigenlijk heel zijn leven alHenny heeft altijd een voorliefde gehad voor het boerenleven. Zijn vader zag geen toekomst voor hem op de boerderij en stuurde Henny naar de mulo. Na drie maanden stapte hij over: “De landbouwschool was naast de mulo en ook al vond mijn vader het geen slim plan, mijn hart lag daar”. Op zijn 16e rondde hij de opleiding af en kreeg hij bijna volledig de vrije hand om het werk op de boerderij te regelen. Een jonge zelfstandige boer.

“Door Boer Bier Water ontstaan er leuke samenwerkingen.”

Uitdagingen gaat deze boer niet uit de weg. Hij kreeg informatie over Boer Bier Water en aarzelde geen seconde. Door Boer Bier Water teelt hij brouwgerst voor Bavaria. Ook heeft hij de kennis van de bodemgroep toegepast op zijn land: “Ik heb meegedaan met de aaltjesbestrijding en het gebruik van groenbemesters”. Via Boer Bier Water had Henny contact met een derde partij over gewasbescherming. Hier leert hij veel van èn hij past het toe in zijn werk.