In gesprek met Paul Sneijers

Iedere maand gaan we in gesprek met een van de betrokkenen van Boer Bier Water: een samenwerkingspartij, een deelnemers etc. Deze maand spreken we met Paul Sneijers. Hij heeft samen met zijn broer een Kwekerij/Groothandel in tuinplanten en is nauw betrokken bij Boer Bier Water.

Hoi Paul! Je bent sinds de eerste dag betrokken bij het project Boer Bier Water, een mooi aanknopingspunt om je eens wat beter te leren kennen. Stel je zelf eens voor, wie ben je en wat doe je zoal?

Mijn naam is Paul Sneijers, met m’n vrouw Susan en onze 3 kinderen Nina, Pip en Boris wonen we in het mooie buitengebied van Beek en Donk. Samen met mijn broer Rob bestier ik een kwekerij/groothandel in tuinplanten.

Boer Bier Water is natuurlijk een mooi project, samen zorg dragen voor de omgeving. Jij bent er bij sinds de eerste dag, hoe ben je bij dit project betrokken geraakt en hoe komt het dat je zo betrokken bent met Boer Bier Water?
Als bestuurslid van ZLTO Laarbeek ben ik ooit ‘benoemd’ als contactpersoon tussen Bavaria en ZLTO. De ZLTO is een vereniging voor en door boeren en tuinders in Brabant en Zeeland en treedt op als belangenbehartiger voor de agrarische sector. In de lokale afdeling zoeken we nadrukkelijk het contact met de omgeving, burgers, bedrijven, landschapbeheerders, gemeentes etc. We vinden het belangrijk dat men weet dat de agrarische bedrijven in Laarbeek op een verantwoorde manier produceren en met haar omgeving omgaan.  1 van de belangrijkste productiefactoren voor de boeren en tuinders is water. De beschikbaarheid van goed water is essentieel voor onze bedrijven, nu en in de toekomst. En dit gezamenlijk lange termijn doel hebben Bavaria en de agrarische sector elkaar in gevonden.

Zelf heb je een boomkwekerij in Beek en Donk. Wat doe jij op jouw land voor Boer Bier Water?
Afgelopen jaar hebben wij op 1 perceel gerst geteeld. Verder maken we gebruik van de informatie die de weerpaal bij Jos Huijbers geeft. Deze weerpaal en de bijbehorende software is onder regie en met behulp van financiële middelen uit het project BBW aangeschaft. Door gebruik te maken van lokale meetgegevens en voorspellingen kunnen we als kweker nauwkeuriger de beste momenten bepalen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Daarnaast kan er door betere informatie vaak een lagere concentratie middelen worden gebruikt. Al met al is dat dat winst. Inmiddels maken zo’n tiental kwekers uit Laarbeek en omgeving gebruik van de informatie van de weerpaal.  

Wat levert Boer Bier Water op voor jou? Moeten we hierbij denken aan kapitaal of aan kennis?
Door mijn bijdrage aan het project heb ik ontzettend veel geleerd over hoe het begrip ‘duurzaam’ daadwerkelijk handen en voeten gegeven kan worden. Het is leuk om te zien dat bij steeds meer (agrarische) ondernemers het besef doordringt dat op een verantwoorde manier omgaan met water, bodem en gewas dit op den duur ook kan gaan leiden tot een beter financieel resultaat.

Dit zijn natuurlijk de drukste tijden voor jou! Wat staat er de komende tijd nog op de planning?
Bij ons op het bedrijf zijn we volop bezig met afleveren van onze planten naar klanten die verspreid zitten over heel Europa. Tegelijkertijd worden de nieuwe teelten voor het komende seizoen alweer opgezet. Voor wat betreft Boer Bier Water is het interessant te zien hoe het deelproject “hergebruik restwater Bavaria” zich gaat ontwikkelen. De afspraken die gemaakt worden tussen Rijkswaterstaat, waterschap AA en Maas, Bavaria en ZLTO lijken veelbelovend om tot een voor alle partijen nuttig en efficiënt hergebruik van het restwater te komen. Daarnaast ben ik heel benieuwd hoe de activiteiten in de groep bodem zich gaan ontwikkelen. Met behulp van bodemanalyses en plantsapmetingen wordt daarin geprobeerd om op een praktische wijze meer opbrengst van de bestaande landbouwgronden te halen.

Goed om te horen dat er nog veel leuke dingen te gebeuren staan. Heel veel succes hiermee en we komen je natuurlijk nog vaak tegen!
Ongetwijfeld!

Foto Paul Sneijers

Paul Sneijers

Stuur een reactie