De wintergerst kan worden ingezaaid!

Waar vorige week nog velden vol met geel mosterdzaad te zien waren, is het op het moment aardig kaal. Dit komt omdat de gerstvelden bij Bavaria bewerkt en omgeploegd zijn. De volgende stap is het zaaien van de wintergerst die over een paar weken boven de grond te zien zal zijn.
Gerstveld bewerken

Gerstveld omploegen