Aanleg omgekeerde drainage Wilfried & Caroline van Dijk

Van begin af aan zetten Wilfried en Caroline zich in voor de projectgroep water van Boer Bier Water. Wilfried en Caroline weten als geen ander hoe belangrijk het is om over voldoende water te beschikken, omdat zij hun koeien elke dag moeten voorzien van 0.4 hectare gras. Dat kan alleen als de grond nat genoeg is, zodat het gras goed groeit. Op dit moment staat het grasland letterlijk op zijn kop, maar hier zal snel verandering in komen, zodat vanaf het voorjaar van 2016 de grond geïnjecteerd kan worden met restwater van Bavaria.

Restwater van Bavaria

Alleen het zuiverste mineraalwater wordt gebruikt om bier te brouwen. Van het water dat daarnaast gebruikt wordt in de processen blijft een deel restwater over. De watergroep van Boer Bier Water is opgericht om voor dit restwater een duurzame oplossing te bedenken en uit te voeren. Na maandenlang brainstormen, plannen uitwerken, vergunningen aanvragen, etc. is er een plan dat nu werkelijkheid wordt; in het voorjaar van 2016 zal tien hectare grond van de melkveehouderij van Wilfried en Caroline via leidingen in de grond geïnjecteerd worden met restwater van Bavaria. De aanleg van dit leidingennetwerk is afgelopen maandag begonnen. “Het is nu even pijnlijk om het weiland zo op z’n kop te zien staan, maar we hebben er vertrouwen in dat het gras weer mooi zal herstellen. Alles voor het goede doel!”, aldus Wilfried.

Omgekeerde drainage

Omdat de waterzuivering van Bavaria in de “achtertuin” van Wilfried en Caroline ligt, kan het restwater van Bavaria via leidingen vanaf de waterzuivering naar het grasland van Wilfried en Caroline worden gebracht. Door een 300 meter lange pijpleiding krijgen Wilfried en Caroline jaarlijks 50 miljoen liter water van Bavaria tot hun beschikking. Vertakkingen van deze hoofdleiding zorgen ervoor dat het gehele stuk land geïnjecteerd wordt. Ook komt een deel van het restwater via een andere leiding in het Wilhelminakanaal terecht, zodat andere boeren in de omgeving water uit het kanaal kunnen halen en zo ook profiteren van het restwater van Bavaria.

Uniek in Nederland

Drainage is in Nederland geen uniek verschijnsel. De omgekeerde drainage zoals die bij Wilfried en Caroline wordt aangelegd wel. Het feit dat Bavaria bedrijfswater aanvoert in plaats van afvoert, is wat dit verhaal uniek maakt. Door het restwater goed te benutten, kunnen lokale problemen van verdroging worden tegengegaan. Hier hebben zowel Bavaria als de boeren in de omgeving belang bij.
In het voorjaar start Bavaria met de aanvoer van het restwater. De eerste twee seizoenen zijn een proef waarin gekeken wordt wanneer en hoe de drainage het beste werkt. Wanneer dit slaagt, kunnen in de toekomst ook andere stukken grasland worden geïnjecteerd.

Wilfried en Caroline2

Wilfried en Caroline6