Tanja-MichelTANJA & MICHEL VAN DE VEN

Locatie: Lagedijk, Beek en Donk

Tanja en Michel wonen prachtig, in een rustige omgeving met een paar stallen rondom het huis. In die stallen staan 200 koeien die met drie melkrobots automatisch gemolken worden. Als je vier kinderen en een druk bedrijf hebt, zijn die nieuwe technieken soms wel makkelijk. Tanja en Michel zijn namelijk bezige bijen. Naast hun werkzaamheden op de boerderij vervult Tanja de rol van voorzitter bij het ZLTO en Michel zit in de werkgroep ‘bodem’ van Boer Bier Water.

Een paar honderd meter van hun woonhuis staat prachtige gerst op een stuk grond van Tanja’s vader die nog altijd betrokken is bij het boerenleven. De gerst staat op een hoog perceel en is daarom uitermate geschikt om wintergerst op te telen. Het verbouwen van gerst is mooi, zeker als het er zo goed bij staat. In de gerst zit overigens een patrijs koppeltje, de vogels vinden het een mooie schuilplek en kunnen hier hun voeding uithalen. Ook zijn Tanja en Michel van plan om een strook gerst te laten staan. Die strook kan dan gaan dienen als voedsel voor de vogels. Mooi om te zien hoe de natuur werkt.

“WIJ GAAN TOCH OOK NIET BUITEN  LIGGEN ALS HET REGENT?”

Boer Bier Water is belangrijk voor Tanja en Michel omdat ze zo optimaal leren omgaan met wat er in de bodem gebeurt, “Je gaat veel bewuster met je teelt om en het is mooie PR voor de landbouw”. Dat Tanja en Michel bewust bezig zijn blijkt ook uit het feit dat ze een duurzame veehouderijstal hebben waar Tanja op aanvraag rondleidingen geeft. “Een stuk transparantie wat belangrijk is voor de agrarische sector” zegt Tanja, “je kunt uitleggen wat er op je boerderij gebeurt en waarom en dat is heel belangrijk”. Een mooi voorbeeld is dat de koeien de wei ingaan, maar bij warm weer vaak liever in de stal liggen. Het lijkt misschien of ze niet naar buiten mogen, maar in die stal is het veel koeler voor ze. “Wij gaan toch ook niet buiten liggen als het regent?”.