Boeren en brouwers te gast in Belgie

joBron: Nieuwe Oogst, Jasper Schel, 14 – 02 – 2019

Boeren, beleidsmakers en bedrijfsleven (Bavaria) die verbonden zijn aan het project ‘Boer Bier Water’ zijn deze donderdag te gast bij vriesgroentenbedrijf Ardo in het Belgische Ardooie.

Bij Ardo is een bassin aangelegd van 150.000 kubieke meter en wordt het water via een hoge drukleiding van 28 kilometer verdeeld naar 49 groentetelers. Met een hydrant kunnen zij rechtstreeks beregenen. Na het bezoek aan Ardo vertrekt het gezelschap naar brouwerij Rodenbach.

In het project ‘F2AGRI’ werkt Bavaria samen met Ardo met als doel gezuiverd afvalwater te hergebruiken in de land- en tuinbouw. Het is een uitwisseling tussen coƶperatie Boer Bier Water, coƶperatie Inero en diverse stakeholders (waterschap, provincie, onderzoekers en uitvoerders).

F2AGRI, wat staat voor ‘Effluent to Agriculture’, is een samenwerking met Bavaria, Ardo, VITO, Inagro, ZLTO en de Vereniging Industriewater. F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland.