Meer inzicht in de kwaliteit van organische mestsoorten

Met de veehouders van themagroep Bodem worden verschillende maatregelen getest om het percentage organische stof in de bodems te verhogen. Om het effect van een bepaalde maatregel te bepalen wordt niet alleen gekeken naar de hoeveel organische stof die wordt aangebracht, maar ook de snelheid waarmee de organische stof afbreekt. De deelnemers van de themagroep Bodem hebben bijdragen aan een interessant onderzoek naar de afbreeksnelheid van organische mestsoorten.

Meer lezen

Kruidenrijk grasland populaire maatregel

De veehouders van themagroep bodem zijn de afgelopen jaren met tal van maatregelen aan de slag gegaan om de bodemkwaliteit te verbeteren en de bedrijfskringloop efficiënter te sluiten. Eén van die maatregelen is het integreren van kruiden in het grasland.

Meer lezen

NPO Radio 1 bespreekt droogte in Nederland en haalt hierbij Boer Bier Water aan als creatieve oplossing

Op woensdag 15 juli 2020 besteedde NPO Radio 1 in het programma Spraakmakers een item aan de droogte die ons land de afgelopen jaren teistert. Hydrologen Niko Wanders en Ruud Bartholomeus bespreken dit probleem, maar bespreken ook mogelijke oplossingen. Een van deze oplossingen is ons Boer Bier Water project, waarbij gezuiverd restwater van brouwerij Bavaria wordt gebruikt om de landbouwgronden in de omgeving te bewateren.

Meer lezen

Minister Cora van Nieuwenhuizen onder de indruk van Boer Bier Water

Op 26 augustus bracht Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, een werkbezoek aan brouwerij Bavaria om het project Boer Bier Water met eigen ogen te ervaren.

Meer lezen

Zevende editie Gerstoogstborrel een groot succes!

Gisterenmiddag vond alweer de zevende editie van de jaarlijkse Gerstoogstborrel plaats! Vertegenwoordigers van Royal Swinkels Family Brewers, agrariërs, het waterschap, de gemeente en Agrifirm proostten samen op een succesvolle samenwerking en zagen hoe het wintergerst op het land tegenover De Brabantse Kluis geoogst werd voor het Swinckels’ bier.

Meer lezen

Boeren maken een rondje langs maispercelen

Binnen de themagroep Bodem zijn dit jaar verschillende experimenten en demonstraties opgezet ten behoeve van de verduurzaming van maisteelt. Na een relatief droog en koud voorjaar, is de mais nu goed op gang!

Meer lezen

Deelnemers van de vereniging van industriewater op bezoek bij een Interegg project van F2agri.

Op het bedrijf van de familie Huijbers is een dag georganiseerd met als onderwerp het ‘Hergebruik van gezuiverd proceswater’. 

Meer lezen

De gerst staat weer in bloei!

Bij fietscafe Krakenburg staat de gerst prachtig in bloei. Over 6 weken zal de oogst plaatsvinden en de gerst naar de mouterij gaan, om er daarna heerlijk bier van te maken!

Maisteelt op ruggen voor een gezonder gewas

In de eerste week van mei is op een perceel van Michel van de Ven mais op ruggen gezaaid. Voor het aanleggen van dit experiment is de  ruggenteeltwoeler van Evers Agro gebruikt.

Meer lezen

Geslaagde studieavond over maisteelt en onderzaai

De veehouders van de themagroep Bodem zijn 19 februari in De Brabantse Kluis bij elkaar geweest voor een studieavond over maisteelt in de breedte. Mark de Beer van GroeiKracht adviseerde op basis van de laatste kennis en ervaringen over onder meer beregenen, een hogere stikstofbenutting en onder- en nazaai van het vanggewas bij mais.

Meer lezen